top of page

INTERGRITETSPOLICY

 

 

Pro Defending registrerar och lagrar personuppgifter i våra kundregister. Uppgifterna används främst för att säkerställa avtalsuppfyllnad. Vi behandlar de personuppgifter som du anger i vårt bokningssystem eller i de email som sänds till oss innan din bokning, till ex. namn, email, telefon och födelsedata. Vi använder kundens personuppgifter för möjligheten till att skicka nyhetsbrev så att våra kunder är uppdaterade om nyheter i Pro Defending.

Vi dokumenterar delar av Pro Defendings kommunikation med dig ex. via telefon eller e-post, för att kunna ge dig den bästa service vid uppföljning av dina ärenden. Vi uppmanar om att information via e-post och telefon ger godkännande till att personuppgifterna registreras.

Pro Defedning behandlar dina personuppgifter för att kunna fullfölja vårt avtal, så som fakturaadress eller kommunikation via email eller SMS, gällande viktig information om träning/fotbollsskola. Vi skickar även erbjudanden som kan vara av intresse för dig via SMS eller email.

Pro Defendings tillgång till dina personuppgifter gäller Pro Defendings tränera, ledare, samt kundtjänst.

 Viss information om personuppgifter kan behållas längre pga lagkrav, som exempelvis bokföringslagen

Ex. på hur dina personuppgifter används i Pro Defending

Namn används till fakturering och deltagarlistor till våra fotbollsskolor


Adressen används till fakturering och nyhetsbrev 


Email används till fakturering och nyhetsbrev


Telefonnummer används till information och uppdateringar i Pro Defending 


Födelsedata/födelseår används till vår deltagarlista samt åldersmässig lagindelning.

 

Vi skyddar dina peronsuppgifter utifrån de lagar som gäller, därav delas aldrig dina personuppgifter till en tredje part om det inte är nödvändigt för att kunna  behandla ditt ärende. 

Du kan när som helst få en kopia och få tillgång till användningen av dina personuppifter genom att önska ett utdrag. Du kan begära att vi justerar, tillägger, raderar eller begränsar behandlingen av dina personuppgifter. Du har alltid rätt att dra tillbaka ditt samtycke. 

Användning av vår hemsida

Pro Defending har inga krav på upplysning om dina personuppgifter för att använda vår hemsida, däremot registerar vi - med hjälp av cookies - hur du tenderar att använda hemsidan. Detta för att optimera och anpassa hemsidans funktioner efter alla parter. Via vår hemsida registrerar vi endast användningsbeteende och inga personuppgifter. Om du önskar neka cookies så kan de blockeras via din egen browser.

bottom of page